Borgstellingskrediet

Als zelfstandige, beoefenaar van een vrij beroep of zaakvoerder van een kleine onderneming wordt u soms naar een garantie gevraagd vooraleer u bepaalde contracten kunt aangaan, een mandaat kunt uitoefenen of een vergunning kunt bekomen.
 
Hiervoor kunt u een borgstellingskrediet aangaan.
 
De bank (de borg) garandeert dan de goede afloop van de verplichtingen of welbepaalde commerciële verbintenissen, die u aangaat tegenover derden.
 
Gelijktijdig verbindt u er zich onvoorwaardelijk toe om alle sommen terug te betalen die de bank zou betalen uit hoofde van deze borgstelling.
 

Zoeken