Fraude

Fraude door werknemers. Als onderneming wordt u daar liefst niet mee geconfronteerd. Toch gebeurt het tegenwoordig vrij vaak: 1 op 3 bedrijven heeft ermee te maken. De financiële gevolgen kunnen erg groot zijn. Wellicht doet u uw best om fraude door werknemers te vermijden. Voorkomen blijft immers beter dan genezen. Maar het risico helemaal uitsluiten is onbegonnen werk.


Daarom is een fraudeverzekering een ideale aanvulling op dat preventiebeleid. De verzekeraar neemt dan de kosten voor de financiële schade op zich.

Zoeken