Arbeidsongeschiktheid

pills.jpg Een ongeval of een ziekte kan ook ernstige financiële gevolgen teweeg brengen.
Als u op de wettelijke tegemoetkoming valt ,is dat veel minder dan uw normaal inkomen. Na een ongeval of ziekte zijn de uitgaven veelal groter.
Daarom is het belangrijk een gewaarborgd inkomen af te sluiten. Dan ontvangt u maandelijks een inkomen.

Zoeken