Arbeidsongevallen

gevaarlijk_werk.jpg Als er een ongeval tijdens het werk of van en naar het werk plaats vindt, heeft de werknemer recht op een vergoeding. De arbeidsongevallenverzekering (die wettelijk verplicht is) komt dan tussenbeide.

Zoeken