Arbeidsongeschikheid

pills_1.jpg Door een ongeval of een ziekte kan u niet werken. U rekent op de uitkeringen van het ziektefonds. Maar u merkt al snel dat de tegemoetkoming eerder beperkt is (ongeveer 60% van het loon). En de voordelen in natura zoals een gsm, een bedrijfswagen, maaltijdcheques enz. vallen ook weg.
Om uw inkomsten toch op een aanvaardbaar niveau te houden, sluit u dus best een verzekering gewaarborgd inkomen af. Zo bent u zeker dat u elke maand uw vaste kosten (woning, elektriciteit, gas, voeding) kan blijven betalen.

Zoeken