Hospitalisatie

hospital_1.jpg Bij ziekte of ongeval worden we meestal in het ziekenhuis opgenomen. De wettelijke tegemoetkoming vergoed veelal niet alles. Voor de bijkomende kosten is het zinvol een goede hospitalisatieverzekering te hebben. Er zijn verschillende formules. De verblijfkosten, operatiekosten,medicatie,Ö worden vergoed. Ook dagkliniek,kosten voor en na de opname, zware ziekten,kan.

Zoeken