Woning- en inhoudbescherming

woning_in_brand_2.jpg Een woning is een kostbaar bezit. Ongetwijfeld doet u dan ook uw uiterste best om schade aan de woning te vermijden. Maar soms blijkt dat niet genoeg te zijn: brand, storm, water, natuurrampen, aanrijdingen heeft u zelden in de hand. En de schade kan erg hoog zijn. De kosten dus ook. 
Bovendien kan uw woning ook schade toebrengen aan anderen. Dat lijkt misschien eigenaardig, maar bij een brand door kortsluiting kan bijvoorbeeld ook het gebouw naast uw huis vuur vatten. In dat geval kan u burgerlijk aansprakelijk zijn en dan lopen de kosten nog hoger op.

U kan dus best de woning verzekeren. Dat geldt trouwens voor zowel eigenaars als huurders. Huurders moeten immers op het einde van het contract de woning in de oorspronkelijke staat teruggeven. Wanneer er schade is, kan de huurder daarvoor aansprakelijk zijn.

Zoeken